DỰ ÁN HOÀN THÀNH
2011: DỰ ÁN SONG THỦY TỰ ĐỘNG HÓA XƯỞNG NHUỘM SỬ DỤNG HỆ THỐNG SEDO

NĂM 2011, CƠ KHÍ ĐẠI PHƯỚC THỰC HIỆN TỰ ĐỘNG HÓA XƯỞNG NHUỘM CHO CÔNG TY SONG THỦY, CỤ THỂ

  • CẢI TẠO 13 MÁY NHUỘM SANG CHẠY TỰ ĐỘNG HOÀN TOÀN SỬ DỤNG BỘ CHƯƠNG TRÌNH SEDOMAT 1800
  • HỆ THỐNG SEDO MASTER QUẢN LÝ TRUNG TÂM TOÀN BỘ XƯỞNG NHUỘM
  • HỆ THỐNG COLOR MASTER QUẢN LÝ MÀU SẮC, CÔNG THỨC CHO PHÒNG THÍ NGHIỆM
  • LIÊN KẾT VỚI HỆ THỐNG ERP CÓ SẴN CỦA KHÁCH HÀNG

HÌNH ẢNH DỰ ÁN

SEDO-SONGTHUY Giá Liên Hệ Tình trạng Còn hàng
Đặt hàng
Sản phẩm cùng loại