HOẠT ĐỘNG CÔNG TY
2006 HOÀN THÀNH ĐỀ TÀI SỞ KHCN :CHẾ TẠO THÀNH CÔNG MÁY JET MỚI

NĂM 2006, CƠ KHÍ ĐẠI PHƯỚC ĐÃ HOÀN THÀNH ĐỀ TÀI VỚI SỞ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MỚI MÁY NHUỘM CAO ÁP 360KG MODEL DP-JL

MỘT SỐ HÌNH ẢNH 

2006DETAI Giá Liên Hệ Tình trạng Còn hàng
Đặt hàng
Sản phẩm cùng loại